Hợp Xướng

Hợp xướng

 Hợp xướng đồng quê vui hét chê

Nỉ non tiếng dé than bên hè

Mưa ngâu tí tách thâm thâm đất

 Sấm sét vang rền chớp đỏ hoe

Ếch nhái uôm uôm mừng thiên vũ

  Chép mè ngoe nguẩy vẫy đuôi bơi

 Nguyệt cầm so giây cùng hòa tấu

Sân  khấu đồng quê ai nhớ vè

Minh Hiến tháng 7 -2014


0 nhận xét :

Đăng nhận xét