Trí Dũng Song Toàn

Trong nét đoan trang- Minh Hiến

Trí Dũng Song Toàn

Thiên cầm biển gọi - Minh Hiến

Trí Dũng Song Toàn

Nối vòng nhân ái - Minh Hiến

Trí Dũng Song Toàn

Nghĩa Đời - Minh Hiến

Trí Dũng Song Toàn

Lời có Cánh - Minh Hiến

Trí Dũng Song Toàn

Trí dũng song toàn - Minh Hiến

Thuyền và biển

Bài hát : Thuyền và Biển
Thể hiện : Minh Hiến
Nhân dịp ra mắt tập thơ : Tình đời xuân cảnh 2 của tác giả Ngọc Sơn

KÍNH VIẾNG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÕ NGUYÊN GIÁP

KÍNH VIẾNG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
Trái tim lớn đã ngừng rồi
Mắt hiến khép lại khoảng trời xa xăm
Chúng con hội nữ doanh nhân
Cúi đầu kính viếng vỹ nhân -Anh Hùng
Thái Bình ngày 8-10-2013
Hội doanh nhân nữ Tỉnh Thái Bình