Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Nhắn bạn

Nhắn bạn

Giao mùa xin kính chúc thi nhân

Sức khỏe cho đời bát ngát xuân

Sáng tập thể thao,rèn bút pháp

 Tối cùng trăng họa khúc song ngân

 bài Tiếp Sức

Tiếp sức cho đời những áng thơ

 Vượt qua gian khó dạ không mờ

 Nữ nhi nào quản đời sương gió

 Hội nhập đi lên sáng nghiệp đồ

Minh Hiến 22-10-2014
0 nhận xét :

Đăng nhận xét