Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Trường ca : HIẾN DÂNG VẦNG NHẬT NGUYỆT

Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Trường ca : .. Tiếp:

 Mở nút đi

 Bài ca lanh canh, ly  rượu nho đã chạm 

Bật nhạc lên

Bài ca điềm đạm ,khúc ru bổng tình đời

Sáng đèn lên

Bài ca thông minh tiết từ đôi mắt ngời ngời

Hạ giọng xuống,

Bài ca chắt chiu từ phím đàn nảy tiếng

Bài ca tròn trịa

 Hát đi Hiến Ơi!

Một thời vắng bóng một thời

Xẩm xoan inh lả  chín mười canh thâu

 Qua cầu tước nõn cọng trầu 

Lá chưa kịp bén  dãi dầu nắng xoan

 Trả đưa khoan nhặt hò khoan

Đáp lời đánh tiếng chuyển gam ngược dòng

Trường ca : HIẾN DÂNG VẦNG NHẬT NGUYỆT

 Tác giả  Minh Ngọc Đã thả hồn trong trường ca : HIẾN DÂNG VẦNG NHẬT NGUYỆT với ba chương  gồm 576 câu   tặng  Minh Hiến  xin trân trọng giới thiệu cùng bạn dọc:

 Chương một:  1.  Dừng chân trước cổng:  
 Em đến đã hơi muộn
Mà lúc nào cũng vội vàng
 Thời gian là vàng ngọc 
Tính bằng giây, bằng phút, bằng gang
 Ở Hội thơ , em là bông hoa Quỳnh Hồng Thấm tham mùi biển
 Con cá dưa hàng trượng
 Con san hô trắng ngần
Con sứa trong như pha lê cung điện thủy tinh
Con mực tuộc bập bềnh thêu dệt tua cờ tua lụa
Em động đậy hội trường rẽ lá
Em cất lên lời, lời của đất , lời của phì nhiêu
Hương ké mọc ven đê
Em pha âm thanh vào  bình trà
Ấm áp dáng chiều bập bùng quán gió
Em ngòi đó ,luôn bận mải việc gì quyến trong hơi thở
"Huynh ,Hữu ơi Tôi phải về thôi, 
Cuộc họp chiều nay với đối tác nước ngoài
Không thể nào vắng được"
Nán chút nữa cánh diều thao lược
Đó là thơ và nhạc ,suất của mình