Tự thán Thơ Phạm xuân Trường ( mời Họa)

Vinh thời chưa tới lụy Đà mang

Nào phải mong chi chuyện bảng vàng
Nhặt cánh phượng hồng trong nắng lửa
Gom làn mây lạnh ướp sen tàn
Nàng thơ dục chữ lòng day dứt 
Con trẻ đòi cơm Dạ ngổn ngang
Tự cổ thi nhân đầu chóng bạc
Hùng tâm sinh kế lưỡng mang mang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /

0 nhận xét :

Đăng nhận xét