Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Trong nét đoan trang

Trang Thơ Vũ Minh Hiến

XÓM ĐẠO 

XÓM ĐẠO CÒN ĐÂY VẮNG BÓNG EM

TY GÔN CÒN ĐÓ TRÁI TIM SON

LƯA THƯA VẠT NẮNG HỒN HƯU QUẠNH

GIẤY LỤA MỰC NHÒE VẼ DÁNG EM 5/1/2016


0 nhận xét :

Đăng nhận xét