Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Thơ giao thông

Thơ Giao thông Tai nạn chiều nay thật đáng buồn

 Tắc xi tài xé đỗ sai luồng

 Không nhìn sau trước sao tung cửa

 Xe máy đèo ba,lách với luồn Một khắc phóng nhanh và vượt ẩu

Cả đời tàn phế đớn cùng đau

Tật mang ,tiền mất do sai phạm

Mắc nợ ngồi tù tránh được đâu! Khuyên tất cả mọi người phải nhớ 

 Giao thông luật ,lệ phải hàng đầu 

Đã cầm tay lái cần minh mẫn

Hạnh phúc an toàn, tuổi thọ lâu ...

Du Ngoạn

Trang Thơ   Vũ Minh Hiến : Du Ngoạn 

Du ngoạn Hà thành thế vẫn vui

Viễn hành khắp phó ngoại ô chơi

 Người phi ngựa sắt như ông gióng

Ta nhổ tre ngà vẽ mây trôi Mấy lát bánh mì ,li táo ngọt

 Thả hồn muôn trượng đọc thơ người

 Có đi mới tỏ Thăng Long đẹp

Ngàn lẻ bài thơ tặng đất trời...