Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Tr...

Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Tr...: Trang Thơ Vũ M inh Hiến XÓM ĐẠO  XÓM ĐẠO CÒN ĐÂY VẮNG BÓNG EM TY GÔN CÒN ĐÓ TRÁI TIM SON LƯA THƯA VẠT NẮNG HỒN HƯU QUẠNH GIẤY LỤA MỰC N...

Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Tr...

Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Tr...: Trang Thơ Vũ M inh Hiến XÓM ĐẠO  XÓM ĐẠO CÒN ĐÂY VẮNG BÓNG EM TY GÔN CÒN ĐÓ TRÁI TIM SON LƯA THƯA VẠT NẮNG HỒN HƯU QUẠNH GIẤY LỤA MỰC N...

Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Trong nét đoan trang

Trang Thơ Vũ Minh Hiến

XÓM ĐẠO 

XÓM ĐẠO CÒN ĐÂY VẮNG BÓNG EM

TY GÔN CÒN ĐÓ TRÁI TIM SON

LƯA THƯA VẠT NẮNG HỒN HƯU QUẠNH

GIẤY LỤA MỰC NHÒE VẼ DÁNG EM 5/1/2016


Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Trong nét đoan trang

Điểm hẹn cuối năm 

Tặng nhiếp ảnh gia 
ngày cuối năm 31/12/2015 

Chẳng phải công viên
Không cần ghế đá 
Không gian chan hòa 
Bốn bề nắng tỏa 
Ngắm nhìn phố xá 
Kẻ ngược người xuôi 
Không phải cuộc thi 
Mà ai cũng  tít 
Đèn xanh vàng đỏ
 khoan nhặt đều đều
Khói thuốc phiêu diêu
Trà xanh ngọt lịm 
Nhìn ai con mắt lim dim
Gom trời đất với con tim bồi hồi
Vỉa hè ngồi vịnh thơ chơi
 Pháo hoa chấp chới lưng trời xuân sang