Chùm thơ ngành dược

                                                  MẮT


Loài người văn minh ,bình yên xã tắc
Bởi mỗi người có đôi mắt sáng trong
Mù lòa tối tăm ra tay dẹp hết
Dược sĩ ơi thuốc đặc hiệu đang cần./.

                            TRẺ SƠ SINH
 
Trẻ sơ sinh đẹp như những thiên thần
Tương lai cả loài người ở đó
Thuốc tiêm chủng cho những thiên thần nhỏ
Trái đất này cần những vỹ nhân./.

4 nhận xét :

Hoang Hiep Pham nói...

https://www.youtube.com/watch?v=jp4vXxAftr8

Hoang Hiep Pham nói...

Mời bạn cùng xem cho vuihttps://www.youtube.com/watch?v=jp4vXxAftr8

Hoang Hiep Pham nói...

Mời bạn cùng xem cho vuihttps://www.youtube.com/watch?v=jp4vXxAftr8

Hoang Hiep Pham nói...

https://www.youtube.com/watch?v=jp4vXxAftr8

Đăng nhận xét