Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Trang Thơ Vũ Minh Hiến::Ti...

Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Trang Thơ Vũ Minh Hiến::Ti...: !6/6/2014 Ba đồng mua táp trầu cay Sao anh không hỏi những ngày chửa cân Bây giờ gió cuốn mây vần Hỏi đi đừng để phân vân điều gì Nắng chiều...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét