Trang Thơ Vũ Minh Hiến:Trí duõng song toaøn
                 Kính tặng Đại tướng VÕ NGUYEÂN GIAÙP
 Một đời khói lửa chiến tranh
Thiêng liêng khoảng lặng yên bình tháng năm
Con từ quê lúa lên thăm
Rưng rưng con ngắm anh Văn thưở nào
Không ngăn dòng lệ tuôn trào
Từng lời sông núi thấm vào tim con
Suốt đời giữ tấm lòng son
Như đài sen tỏa hương thơm nồng nàn
Nổi danh trí dũng song toàn
Người là tinh tú muôn vàn nghĩa nhân
Thương đời thương nước thương dân
Ước mong con được một lần đứng bên
Người cha rất mực dịu hiền
Ung dung tóc bạc dáng tiên da mồi
Vần thơ con viết bồi hồi
Tên người sống mãi muôn đời mai sau
                        Kỷ niệm đoàn họ Vũ (Võ)Tỉnh Thái Bình
                        đến chúc thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
                                           Tháng 5-2009
                                                 Taùc giaû : Vũ Minh Hiến

0 nhận xét :

Đăng nhận xét