Thăm chị Hằng

Đêm Thu Trăng đẹp vô ngần
Muốn nương mây bạc  ghé thăm chị Hằng
Chị Hằng ở tận cung Hằng
Xa xôi lạnh lẽo mơ màng làm chi
Sao bằng bến nước bờ tre
Nàng thơ xinh xắn kém gì Hằng Nga
(Nhà thơ Phạm xuân Trường Thanh Hóa)

0 nhận xét :

Đăng nhận xét