Chùa hương

I
Non nước hữu tình nhất chốn đây
Chùa chùa, động động, suối in mây
Nước tiên tẩy sạch mùi trần tục
Đất Phật Hương Sơn say ngất ngây.
II
Tuyết sơn sừng sững bóng in trời
Là Tiên là Phật vẫn trông đời
Tiếng gió mơ màng bao thế kỷ
Chúa Ba Đức Phật chính là đây.

III
Chín mươi chín ngóng về hướng Phật
Sao ngọn núi này lại ngoảnh đi
Biển trầm luân, núi đã nhìn thấy lỗi
Tự chém mình, xám hối bởi vô minh.

Mùng 10 – tháng giêng - 2010

0 nhận xét :

Đăng nhận xét