Trang Thơ Vũ Minh Hiến:Thuyền và trăng

Trang Thơ Vũ Minh Hiến:
Ai vẽ trăng treo trước biển
Để thuyền ngơ ngác buông neo
Thuyền là vầng trăng khuyết
Để trăng thu mãi tròn
 8-9-2013

0 nhận xét :

Đăng nhận xét