Trang Thơ Vũ Minh Hiến:

Nhà thơ Phạm xuân Trường quê Thọ Diên Thọ Xuan Thanh Hóa tặng chị Minh Hiến 3 bài thơ sau:
 Bài 1:THI NHÂN -DƯỢC SỸ
Vẫn biết kinh doanh tựa chiến trường
Lan, đào chi ngại chút phong sương
Hình mai dãi nắng hồng da tóc
 vóc liễu dầm mưa vững cot  xương
Tạo cảnh làm thơ trăm vạn nẻo
Trồng cây làm thuốc một con đường
Thi nhân -dược sỹ hai trong một
Thơm ngát tình người,lúa tỏa hương.,.
9-9-2013

0 nhận xét :

Đăng nhận xét