Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Tr...

Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Trang Thơ Vũ Minh Hiến: Tr...: Trang Thơ Vũ M inh Hiến XÓM ĐẠO  XÓM ĐẠO CÒN ĐÂY VẮNG BÓNG EM TY GÔN CÒN ĐÓ TRÁI TIM SON LƯA THƯA VẠT NẮNG HỒN HƯU QUẠNH GIẤY LỤA MỰC N...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét