THĂM TAM ĐẢO

 Núi đội mây trắng đi chơi

 Trúc xanh vác giáo hàng đôi coi chùa
 Lim già che nắng che mưa
 Chùa vua bà tự xa xưa phụng thờ
 Đỉnh non thờ chúa thượng ngàn
Người cai quản cả rừng vàng đất thiêng
 Phật tổ ôi đấng uy nghiêm
Thiên thủ ,thiên nhãn,thiên niên,thiên tài
Thiên cơ trao những hiền tài
Thiên vũ thác bạc trải dài mêng mông
Đến thăm đồi núi trập trùng
Cõi người mà ngỡ một vùng non tiên
 Khách thơ tha thẩn một miền
Bút tre mây trắng ngồi thiền đề thơ
 Tam đảo huyền thoại như mơ
  Giao thoa trời đất họa thơ chốn này
 chưa xa  nỗi nhớ đong đầy
 Hẹn gặp lại  đúng ngày này mỗi năm!!
!/6

  
  
 Vũ Minh Hiến


1 nhận xét :

pnphuocbeo nói...

Đốn cây, đừng đốn sự minh bạch

Đăng nhận xét