Trường ca : HIẾN DÂNG VẦNG NHẬT NGUYỆT

 Tác giả  Minh Ngọc Đã thả hồn trong trường ca : HIẾN DÂNG VẦNG NHẬT NGUYỆT với ba chương  gồm 576 câu   tặng  Minh Hiến  xin trân trọng giới thiệu cùng bạn dọc:

 Chương một:  1.  Dừng chân trước cổng:  
 Em đến đã hơi muộn
Mà lúc nào cũng vội vàng
 Thời gian là vàng ngọc 
Tính bằng giây, bằng phút, bằng gang
 Ở Hội thơ , em là bông hoa Quỳnh Hồng Thấm tham mùi biển
 Con cá dưa hàng trượng
 Con san hô trắng ngần
Con sứa trong như pha lê cung điện thủy tinh
Con mực tuộc bập bềnh thêu dệt tua cờ tua lụa
Em động đậy hội trường rẽ lá
Em cất lên lời, lời của đất , lời của phì nhiêu
Hương ké mọc ven đê
Em pha âm thanh vào  bình trà
Ấm áp dáng chiều bập bùng quán gió
Em ngòi đó ,luôn bận mải việc gì quyến trong hơi thở
"Huynh ,Hữu ơi Tôi phải về thôi, 
Cuộc họp chiều nay với đối tác nước ngoài
Không thể nào vắng được"
Nán chút nữa cánh diều thao lược
Đó là thơ và nhạc ,suất của mình
 

0 nhận xét :

Đăng nhận xét