Du Ngoạn

Trang Thơ   Vũ Minh Hiến : Du Ngoạn 

Du ngoạn Hà thành thế vẫn vui

Viễn hành khắp phó ngoại ô chơi

 Người phi ngựa sắt như ông gióng

Ta nhổ tre ngà vẽ mây trôi Mấy lát bánh mì ,li táo ngọt

 Thả hồn muôn trượng đọc thơ người

 Có đi mới tỏ Thăng Long đẹp

Ngàn lẻ bài thơ tặng đất trời...

0 nhận xét :

Đăng nhận xét