KÍNH VIẾNG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÕ NGUYÊN GIÁP

KÍNH VIẾNG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
Trái tim lớn đã ngừng rồi
Mắt hiến khép lại khoảng trời xa xăm
Chúng con hội nữ doanh nhân
Cúi đầu kính viếng vỹ nhân -Anh Hùng
Thái Bình ngày 8-10-2013
Hội doanh nhân nữ Tỉnh Thái Bình

0 nhận xét :

Đăng nhận xét