Trang Thơ Vũ Minh Hiến: LỜI TRI ÂN CHIỀU THU

Trang Thơ Vũ Minh Hiến:  Lời tri ân  chiều thu
Chân thành tri ân các nhà thơ đã chia vui cùng Minh Hiến
Chiều thu ngồi đọc thơ tình
Bỗng nhiên nhớ bạn với mình hay thơ!
Không dưng câu đợi, câu chờ
Quả đào long hạt sen hồ nhạt phai
Đầu tường cúc nở vàng tươi
Trong phòng thơ cứ bồi hồi sang thu
Mưa lòng mát cõi tâm tư
Bởi chưng nhớ bạn cũng từ lòng mong
Dễ thường gần gũi đến thăm
Tiếng lòng đã thức nên chăng họa vần
Chia vui với Khách hồng quần 
Nửa đời, nửa cảnh như gần, như xa
Trước nhà thềm bước sân hoa
Dẫu bất tri diện miễn là có hay,
Chỉ là được nối vòng tay
Muôn lòng hội ngộ tỏ bày... vân vân...
Tiếng thơ gieo khúc tình ngân
Cung thương xa lại rất gần đâu đây
Cung sầu gió dật mây bay
Cung nhớ xào xạc lắt lay thu vàng
Nỗi niềm thấm thoắt thời gian
 Mừng vui trên chiếu "Thi đàn"Bên nhau!...
Gieo vần thơ trọn trước sau
trải lòng mình với bạn bầu trăm nơi
Tình chung xin tỏ đôi lời
Cảm lòng thơ bạn trang đời thêm chương.,
16-9-2013

 

0 nhận xét :

Đăng nhận xét